usługi webhostingowe • domeny internetowe rejestracja • tanie serwery • CMS - strony WWW • e-marketing • e-commerce
Email Drukuj

FAQ - hosting

Poczta e-mail
Aby założyć nowe konto email należy zalogować się do programu WebMail, który umożliwia zarządzanie wszystkimi usługami pocztowymi w danej domenie / subdomenie. Dane do logowania zostały wysłane w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

Przykładowy sposób logowania:

Otwórz w przeglądarce WWW adres:
http://poczta.anet.pl

Następnie podaj dane dostępowe:
login: postmaster@<adres Twojej domeny.pl> (np. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )
hasło: ****** (w tym miejscu należy podać hasło otrzymane w mailu potwierdzającym zamówienie).
Tak. W tym celu zaloguj się do programu WebMail.

Przykładowy sposób logowania:

Otwórz w przeglądarce WWW adres:
http://poczta.anet.pl

Następnie podaj dane dostępowe:
login: <twojekonto>@<adres Twojej domeny.pl> (np. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )
hasło: ****** (hasło dla danego konta pocztowego).
Przykładowy sposób logowania:

Otwórz w przeglądarce WWW adres:
http://poczta.anet.pl

Następnie podaj dane dostępowe:
login: <twojekonto>@<adres Twojej domeny.pl> (np. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )
hasło: ****** (hasło dla danego konta pocztowego).

Aby mieć możliwość zarządzania kontami pocztowymi, należy zalogować się jako użytkownik postmaster.
Wszelkie dane potrzebne do zalogowania zostały podane w mailu potwierdzającym zamówienie.

Przykładowy sposób logowania:

Otwórz w przeglądarce WWW adres:
http://poczta.anet.pl

Następnie podaj dane dostępowe:
login: postmaster@<adres Twojej domeny.pl> (np. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )
hasło: ****** (w tym miejscu należy podać hasło otrzymane w mailu potwierdzającym zamówienie).
Alias pocztowy to po prostu inna nazwa przypisana do danego konta e-mail.

Przykładowo, do konta Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. można przypisać alias Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - dzięki temu wszystkie wiadomości kierowane na dowolny z tych adresów trafią do tej samej skrzynki, w której będzie można je przeczytać.

Aliasy mogą mieć również inne zastosowanie, na przykład do konta Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. można dodać aliasy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Przy takiej konfiguracji, w chwili rozpoczęcia urlopu przez właściciela skrzynki Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. wystarczy zmiana ustawień aliasów tak, by kierowały na inne konto - np. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - aby wiadomości trafiały do innego pracownika.
Aby założyć alias, np. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. dla konta Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , zaloguj się do programu WebMail.

Po zalogowaniu, kliknij ikonkę "dodaj alias" i wypełnij pola:

Alias: podaj nazwę aliasu, który będzie kierować na konto docelowe (np. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
Konto docelowe: podaj nazwę konta docelowego (np. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
Lista pocztowa służy do jednoczesnego rozsyłania wiadomości e-mail na wiele różnych kont pocztowych. Za pomocą listy pocztowej można na przykład wysyłać powiadomienia klientom.

W tym celu wystarczy utworzyć listę Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , dopisać do listy adresy e-mail klientów i wysłać wiadomość na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Wiadomość zostanie wysłana na wszystkie zapisane adresy e-mail.

W znacznym stopniu ułatwia to kontakty z większą liczbą użytkowników - nie ma potrzeby podawania wszystkich adresów w polu "Do:".
Aby założyć listę pocztową, np. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , należy najpierw zalogować się do programu WebMail jako użytkownik z uprawnieniami administratora (postmaster).

Po zalogowaniu się, kliknij ikonkę "dodaj listę" i wypełnij poszczególne pola:

Identyfikacja:
Tutaj podaj nazwę listy np. "Klienci" lub "Newsletter" oraz jej opis np. "Klienci mojej firmy"

Tryb:
 • lista otwarta: na listę można pisać z dowolnego adresu e-mail, czyli e-mail wysłany z dowolnego adresu zostanie rozesłany do wszystkich zapisanych na listę
 • lista zamknięta: na listę mogą pisać tylko użytkownicy których adres znajduje się na liście, czyli wiadomość wysłana przez jednego z użytkowników trafi na wszystkie inne adresy e-mail wpisane na listę
 • lista moderowana: na listę może pisać tylko osoba której adres e-mail podany jest jako adres moderatora. Wiadomości z innych adresów są automatycznie usuwane i nie są przesyłane na żaden adres.

W programie administracyjnym WebMail istnieje możliwość moderowania list pocztowych.
Przy wyborze listy należy zwrócić uwagę na to kto będzie użytkownikiem listy. Jeśli np. ma to być tylko lista do rozsyłania informacji do użytkowników należy wybrać listę moderowaną, na którą można pisać wyłącznie z adresu podanego jako moderator, listy z wszystkich innych adresów (np. odpowiedzi) są usuwane i nie otrzymują ich inni użytkownicy listy, jak to jest np. w przypadku listy zamkniętej.

W przypadku wyboru listy moderowanej można w ustawieniach listy w zakładce "Tryb" -> "Tryb odpowiedzi na listę" wybrać "Odpowiedź na e-mail" i w polu obok wprowadzić adres e-mail np. moderatora - wtedy tylko on będzie otrzymywał wiadomści od użytkowników listy.

Konta w domenie:
Tutaj zaznacz, które konta z danej domeny chcesz wpisać na listę

Inne konta:
Tutaj podaj konta spoza domeny, które chcesz wpisać na listę

Szablony:
Tutaj możesz utworzyć szablony powiadomień wysyłanych automatycznie do subskrybentów listy.

Aby zablokować konto e-mail, zaloguj się do programu WebMail jako użytkownik z uprawnieniami administratora (postmaster), kliknij pole wyboru obok odpowiedniego konta na liście, aby je zaznaczyć, a następnie wybierz z listy rozwijanej w dolnej części ekranu opcję "blokuj zaznaczone"
Tak. Wszystkie serwery pocztowe korzystają ze sieci skanerów antywirusowych działających w oparciu o oprogramowanie ClamAV. Skanery antywirusowe sprawdzają każdą wiadomość e-mail przychodzącą i wychodzącą z kont naszych Klientów.

Baza wirusów jest aktualizowana kilka razy w ciągu doby, co zapewnia najlepszą możliwą ochronę przed zarażeniem komputera przez wirusa przesłanego na konto pocztowe w Anet.pl

Tak. Na wszystkich pakietach hostingowych jest zainstalowany mechanizm antyspamowy. Mechanizm ten na podstawie przekazanych mu danych określa, czy dana wiadomość jest spamem, czy też nie.
Włączenie poszczególnych funkcji systemu antyspamowego jest opcjonalne dla każdego konta pocztowego.

Aktualnie Anet.pl stosuje następujące zabezpieczenia antyspamowe:

RBL: Funkcja blokowania adresów IP, z których został rozesłany SPAM. Lista adresów jest pobierana na bieżąco od organizacji niezależnych. Włączenie opcji znacznie ogranicza liczbę SPAMu, może jednak powodować niedochodzenie wiadomości, jeśli adres serwera nadawcy zostanie umieszczony na liście RBL.

SPF: Mechanizm sprawdzania przez serwer pocztowy, czy wiadomość została wysłana z serwera, który jest poprawny dla danego adresu e-mail. Włączenie opcji ogranicza liczbę SPAMu i może chronić przed nowymi wirusami. Problemy występują rzadko i tylko w przypadku złej konfiguracji serwera nadawcy wiadomości.

Greylist: Po włączeniu tej funkcji, serwer przyjmuje wiadomości dopiero przy drugiej próbie dostarczenia. Ponieważ wirusy i SPAMerzy niemal nigdy nie ponawiają próby wysyłki, funkcja ta chroni przed SPAMem prawie w 100%.

Aktywacja powoduje niewielkie wydłużenie czasu dochodzenia poczty. Jeżeli serwer nadawcy nie ponowi próby dostarczenia wiadomości, poczta nie dotrze - zdarza się to jednak bardzo rzadko - administrator może dodać adres takiego serwera do białej listy wykluczeń.

SpamAssassin: Analizuje nagłówki i treść wiadomości i ocenia ją pod kątem cech charakterystycznych dla spamu. Sprawdza również czy adres nadawcy oraz serwera pocztowego występuje w bazach antyspamowych oraz czy list jest zgodny ze standardami przesyłania poczty internetowej. Program uczy się również rozpoznawać spam na podstawie wcześniej analizowanych listów. Na podstawie ilości przyznanych punktów wiadomość może zostać oznaczona przedrostkiem [SPAM] w temacie lub przeniesiona do folderu SPAM na serwerze.

Skaner posiada również dodatkowe możliwości konfiguracji:

1) ustawienie whitelist i blacklist

- whitelist - lista adresów serwerów (np. adresfirmy.pl) oraz lista adresów kont e-mail (np. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), z których wiadomości będą zawsze doręczane* na konto w naszym systemie, nawet jeśli mechanizm antyspamowy uzna, że są SPAM-em.

*UWAGA: mechanizmy SPF i Graylisty działają wcześniej, na etapie nawiązywania połączenia pocztowego. W związku z tym, dodanie adresu do whitelisty nie spowoduje, że wiadomości odrzucane przez SPF/Graylist zaczną docierać. Aby mieć pewność, że maile ze źle skonfigurowanych serwerów pocztowych dotrą, należy wysłać do Anet.pl zlecenie dodania danego serwera do listy wykluczeń (w przypadku Graylisty) lub wyłączyć mechanizmy SPF/Graylisty.

- blacklist - lista adresów serwerów oraz lista adresów e-mail, z których wiadomości będą zawsze uznawane jako spam i nie doręczane, bez względu na treść tych wiadomości.

2) ustawienie czułości skanera antyspamowego

 • bardzo mała
 • mała
 • normalna
 • duża

3) ustawienie reguł systemu:

- oznakowanie mail'a - dostarczane są wszystkie wiadomości, bez względu na ich treść. Mechanizm antyspamowy będzie dodawał w temacie wiadomości uznanych za spam przedrostek [SPAM], na podstawie którego będzie można sortować wiadomości w programie pocztowym

- przeniesienie mail'a - wiadomości uznane za spam będą automatycznie przenoszone do folderu SPAM na koncie pocztowym (dostęp przez WWW - WebMail). Po 30 dniach wiadomości z folderu SPAM będą automatycznie usuwane (z tego powodu zalecamy sprawdzanie folderu SPAM za pomocą WebMail przynajmniej raz w miesiącu).

Aby zastosować zabezpieczenia RBL, SPF lub Greylist dla:

 • całej platformy wirtualnej - należy dokonać odpowiednich ustawień w programie Webas w zakładce Poczta/Filtr Spamu/Zaawansowane
 • całej domeny - należy dokonać odpowiednich ustawień w programie Webmail logując się jako postmaster w zakładce Ustawienia/Anty-Spam
 • pojedynczego konta pocztowego - należy dokonać odpowiednich ustawień w programie Webmail w zakładce Konto/Anty-Spam

W przypadku ustawienia zabezpieczeń dla całej platformy lub domeny, będą one widoczne dla użytkownika konta pocztowego jako domyślne (ustawione standardowo), może on je jednak w każdej chwili zmienić, dostosowując działanie mechanizmów do swoich potrzeb.
Strona WWW
Należy się zalogować do konkretnej bazy za pomocą phpMyAdmina, następnie
należy przejść do zakładki "SQL" i wpisać tam następujące polecenie:

REPAIR TABLE nazwa_uszkodzonej_tabeli;

Można skorzystać z możliwości automatycznego logowania do phpMyAdmina z
poziomu panelu administracyjnego WebAs. (MySQL -> modyfikacja ->
bazadanych -> loguj)
Aby zdefiniować własne strony błędów należy stworzyć na koncie ftp
katalog zawierający własne strony błędów plik np. error
Następnie należy utworzyć plik .htaccess określający lokalizację tych
stron. Może następującą zawartość:

ErrorDocument 400 /error/400.shtml
ErrorDocument 401 /error/401.shtml
ErrorDocument 403 /error/403.shtml
ErrorDocument 404 /error/404.shtml
ErrorDocument 500 /error/500.shtml

Poniżej wyjaśnienie najpopularniejszych błędów serwera:

Error 400: Bad Request / Niepoprawne zapytanie
Error 401: Authorization Required : Brak autoryzacji
Error 403: Forbidden / Dostęp zabroniony
Error 404: File Not Found / Plik nie istnieje
Error 500: Internal Server Error / Wewnętrzny błąd serwera
Można skorzystać z generatora plików .htaccess i .htpasswd według instrukcji:

Założenie takiej blokady wygląda wówczas następująco:

1. Tworzymy plik .htaccess o następującej przykładowej zawartości

AuthUserFile /home/user/user1/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
AuthName "Podaj hasło"
AuthType Basic
require valid-user

2. Wgrywamy ten plik do katalogu, który chcemy zabezpieczyć

3. Tworzymy plik .htpasswd:

- ściągamy plik htpasswd.exe na przykład z tej strony: http://www.pcwelt.de/downloads/datenschutz/datensicherheit/6407/

- z linii poleceń systemu Windows (start -> uruchom -> cmd) wchodzimy do katalogu gdzie zgraliśmy plik .exe (np. cd c:\) następnie wydajemy polecenie htpasswd -c .htpasswd nazwa_użytkownika

Podajemy hasło, które ma być przypisane do użytkownika.

W rezultacie na dysku c:\ otrzymujemy plik .htapasswd, który nalezy wgrać do katalogu podanego w pliku .htpasswd w linii AuthUserFile (czyli w tym wypadku /home/user/user1/)
Pakiety hostingowe Anet.pl posiadają tylko jedno konto FTP. Nie ma możliwości zakładania dodatkowych kont FTP w ramach danego pakietu.
Istnieje natomiast możliwość przekierowania poszczególnych domen na podkatalogi.
Nie ma możliwości wgrywania plików na konto FTP za pomocą przeglądarki. Aby umieścić pliki na serwerze należy skorzystać z aplikacji tzw. "Klienta FTP". Najpopularniejszy tego typu program to Total Commander.
Domyślnie na każdym nowym koncie FTP znajduje się plik index.html o takiej właśnie zawartości . Jeżeli po wgraniu plików na konto FTP i odświeżeniu strony w przeglądarce nadal widzisz napis "Strona jeszcze nie gotowa..." najprawdopodobniej plik index twojej strony www posiada rozszerzenie .php lub .htm. Aby strona działała poprawnie należy usunąć plik index.html z konta FTP.
Należy utworzyć na koncie FTP plik o nazwie .htaccess i umieścić go w katalogu
public_html (albo w dowolnym podkatalogu). Plik ten powinien zawierać
zasady blokowania.

Order Allow,Deny
Deny from 10.20.30.40
Deny from 192.168.10
Deny from .jakasdomena.pl
Allow from all

Następnie wystarczy zastąpić podany przykład elementem, który chcesz
zablokować.

Wyjaśnienie przykładów:

Jeżeli chcesz zablokować adres IP 10.20.30.40 należy wpisać:

Deny from 10.20.30.40

Jeżeli chcesz zablokować wszystkie adresy IP zaczynające się od
192.168.10.x, wpisz :

Deny from 192.168.10

Jeżeli chcesz zablokować wszystkie adresy IP z konkretnej domeny wpisz nazwę tej domeny wg poniższego wzoru :

Deny from .jakasdomena.pl
Aby odzyskać dane z backupu należy wysłać odpowiednie zlecenie z autoryzowanego adresu e-mail na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W treści maila proszę podać:

- nazwę konta
- datę backupu (zgodnie z ofertą utrzymujemy backup do 3 dni wstecz)
- dokładną informację na temat przywracanych danych (całość konta FTP, konkretny katalog, może to być też wybrany plik, zawartość konta pocztowego, tabela w bazie danych etc...)
- inne informacje (np. wskazówki czy nadpisywać dane jeśli się znajdują, czy też backup wgrać do innego podkatalogu w celu samodzielnego sprawdzenia)
Hasło do konta FTP jest powiązane z hasłem do panelu administracyjnego.
Można je zmienić poprzez panel administracyjny (WebAs) w sekcji Konto FTP / Zmiana hasła.

Są dwie możliwości odzyskania zapomnianego hasła:

Można również skorzystać z innej procedury zmiany / odzyskania hasła, która polega na przesłaniu e-maila do anet.pl na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. skanu prośby o zmianę / odzyskanie hasła podpisaną, opieczętowaną (w przypadku firmy) przez właściciela konta. W przypadku gdy właścicielem jest osoba fizyczna, należy dołączyć kopię dowodu osobistego.
W treści faksu można również umieścić adres e-mail, na który ma być wysłane hasło.
Autoryzowane adresy e-mail to konta pocztowe wybrane przez Klienta do korespondencji z anet.pl.

Wszelkie zlecenia wymagające modyfikacji danych na koncie FTP np. instalacji, odzyskania kopii zapasowej lub udzielenia krytycznych informacji pozwalających na dostęp do danych są wykonywane wyłącznie jeśli takie zlecenie zostanie potwierdzone mailem z autoryzowanego adresu.
Konfigurację PHP, listę dostępnych modułów itp. można sprawdzić korzystając z funkcji phpinfo().
Aby to zrobić należy stworzyć dowolny plik php (np. info.php) o następującej zawartości:

<?php
phpinfo();
?>

Następnie wystarczy wywołać plik przez przeglądarkę np. adresfirmy.pl/info.php
Narzędzia
Anet.pl udostępnia program do zarządzania kontem FTP, domenami, subdomenami, bazami danych. Program ten to WebAs. Każdy Użytkownik serwera otrzymuje indywidualny dostęp do programu Webas.

Aby się do niego zalogować należy wejść na stronę webas.anet.pl - Uwaga: adres należy wpisać bez www. Po wpisaniu w przeglądarkę adresu programu pokaże się okno informujące o połączeniu szyfrowanym (bezpieczne przesyłanie haseł), które należy zatwierdzić. W oknie przeglądarki ukaże się strona startowa programu, na której należy podać login (nazwa konta FTP) oraz hasło (hasło do tego konta FTP).
Po zatwierdzeniu będziemy mogli korzystać ze wszystkich możliwości programu Webas.
Anet.pl posiada własny program (WebMail) do zarządzania wszystkimi usługami pocztowymi w ramach domeny. Jest to obecnie najlepszy system do zarządzania i odbioru poczty w Polsce.
Aby zalogować się do programu należy w oknie przeglądarki wpisać adres:
poczta.anet.pl (bez www - po wpisaniu w przeglądarkę adresu programu pokaże się okno informujące o połączeniu szyfrowanym - bezpieczne przesyłanie haseł, które należy zatwierdzić)

Program WebMail umożliwia korzystanie z poczty jak również zarządzanie usługami pocztowymi w całej domenie.

a. logowanie do całej domeny (wszystkie konta, aliasy, listy pocztowe, konto domyślne):
- podać jako login nazwę konta: postmaster@<adres Twojej domeny.pl> (np. postmaster@adresfirmy.pl)
- podać hasło do konta postmaster (hasło dostępowe podane przy zamówieniu serwera lub nowe jeśli było zmienione).

b. logowanie dla pojedynczego konta pocztowego (zmiany dotyczące wyłącznie tego konta):
- podać jako login nazwę właściwego konta np. <twojekonto>@<adres Twojej domeny.pl> (np. biuro@adresfirmy.pl)
- podać hasło do tego konta pocztowego
Dla pojedynczego konta pocztowego jest to ten sam program w którym można odbierać pocztę z konta.
Zmian parametrów konta dokonuje się wybierając ikonę "Konto".

Po zalogowaniu się do programu można dokonać niezbędnych zmian.

Program do odbioru poczty przez WWW (WebMail) jest jednocześnie programem do
zarządzenia właściwym kontem pocztowym.

Program ten znajduje się pod adresem poczta.anet.pl. Po wpisaniu w przeglądarkę adresu programu pokaże się okno informujące o połączeniu szyfrowanym (bezpieczne przesyłanie haseł), które należy zatwierdzić. Aby zalogować
się do programu należy:
- podać jako login nazwę właściwego konta np. <twojekonto>@<adres Twojej domeny.pl> (np. biuro@adresfirmy.pl)
- podać hasło do tego konta pocztowego

Dla pojedynczego konta pocztowego jest to ten sam program w którym można zarządzać kontem. Zmian dokonuje się wybierając ikonę "Konto".

Standardowo po zamówieniu serwera do wszystkich usług jest przypisane jedno hasło, które zostało podane w formularzu zamówienia. Można ustawić różne dla poszczególnych usług, należy jednak pamiętać, że hasło do konta FTP jest jednocześnie hasłem do panelu administracyjnego Webas.
Aby dokonać zmiany tego hasła należy zalogować się do programu Webas, wybrać zakładkę konto FTP i w sekcji "Hasło" wpisać nowe hasło. Po ponownym wpisaniu hasła w polu poniżej należy zatwierdzić zmiany. Po dokonaniu zmiany zarówno do konta FTP jak i programu należy się już łączyć z nowym hasłem.
Standardowo po zamówieniu serwera do wszystkich usług jest przypisane jedno hasło, które zostało podane w formularzu zamówienia. Można jednak ustawić różne hasła dla poszczególnych usług, należy jednak pamiętać, że hasło do programu Webmail jest jednocześnie hasłem do danego konta pocztowego (postmaster, biuro itp). Zmiany hasła może dokonać każdy właściciel danego konta logując się do programu, wybierając ikonę "Konto" i tam w sekcji "Identyfikacja/Dane dostępowe" wpisując nowe hasło. Po wpisaniu nowego hasła w obu przeznaczonych do tego polach należy zatwierdzić zmiany przyciskiem "Zapisz".

Zmiany hasła dla dowolnego konta pocztowego w domenie można dokonać również poprzez zalogowanie się do programu WebMail (poczta.anet.pl>) używając jako loginu nazwy konta postmaster@<adres Twojej domeny.pl>.

Po zalogowaniu do programu należy wybrać z listy kont pocztowych to, w którym chcemy dokonać zmiany, a następnie w sekcji "Identyfikacja/Dane dostępowe" wpisać nowe hasło. Po wpisaniu nowego hasła w obu przeznaczonych do tego polach należy zatwierdzić zmiany przyciskiem "Zapisz".

Po zmianie hasła należy pamiętać, aby ustawić je również w programach do odbiory poczty instalowanych lokalnie na komputerze np. Outlook Express.
Statystyki dotyczące danej domeny znajdują sie pod adresem stat.<twoja domena.pl> np. stat.adresfirmy.pl

Uwaga: podczas logowania się do statystyk zabezpieczonych hasłem jako
login należy podać nazwę danej domeny.
Wszystkie operacje wykonywane poprzez program Webas są logowane. W przypadku chęci sprawdzenie jakiejś opercji proszę z autoryzowanego adresu email wysłać zapytanie podjąc datę z jakiej chcą Państwo otrzymać log.
Panel administracyjny Webas umożliwia samodzielne dodawanie domen i subdomen do konta.
Aby to zrobić należy się zalogować do panelu administracyjnego Webas i wybrać opcję "dodaj domenę" lub "dodaj subdomenę", z zależności od tego co chcemy zrobić. W przypadku dodawania subdomeny należy podać jej pełną nazwę czyli: subdomena.<Twoja domena.pl> np.sklep.adresfirmy.pl.

Uwaga: nie należy dodawać domen / subdomen z przedrostkiem www. Jest on automatycznie tworzony po dodaniu domeny / subdomeny.
Polecanym przez nas rozwiązaniem jest wybór oprogramowania VirtueMart.
Informacje dotyczące sklepu można znaleźć na stronie Polskiego Centrum Virtuemat.

Nasze serwery są odpowednio przygotowane do korzystania z VirtueMart.
Oprogramowanie
I. WebAs: Administracja pojedyńczym serwisem.

Narzędzia instalowane dla danego konta FTP pozwalające na dodawanie przez użytkownika dodatkowych subdomen do własnej domeny, zmianę parametrów subdomen, zmianę hasła do konta FTP itp. Subdomeny można dodawać na konkretne katalogi podane przy zakładaniu subdomeny. Podstawowe funkcje:

 • dodawanie i modyfikacja domen oraz subdomen
 • ustawianie haseł do statystyk
 • pobieranie logów serwera WWW
 • oraz wiele innych
Aby zalogować się do programu administracyjnego należy podać przyznane: nzawa użytkownika i hasło.
Adres narzędzi: http://webas.anet.pl
II. WebMail:

Zarządzanie wszystkimi kontami pocztowymi w domenie
Narzędzia instalowane dla wszystkich domen dodanych w panelu WebAs.
Pozwalają na szybkie dodawanie, usuwanie, modyfikowanie:

 • kont pocztowych (ustawienie ograniczenia pojemności dla poczty, powiadomienie na komórkę, itp)
 • kont forward,
 • aliasów,
 • autoresponderów,
 • list pocztowych,
 • kont z automatycznym powiadomieniem o czasowej nieobecności lub z automatyczną odpowiedzią typu: "Dziękujemy za wiadomość. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe"
Poczta przez WWW - Program do odbioru poczty
Narzędzia instalowane dla każdego z pakietów hostingowych. Pozwalają na korzystanie z poczty elektronicznej bez programów instalowanych bezpośrednio na komputerze np. Outlook Express. Poczta jest odbierana bezpośrednio na serwerze i może zostać ściągnięta z serwera nawet kilka dni po przeczytaniu. Program umożliwia przechowywanie wiadomości w folderach: Robocze, Wysłane, Usunięte oraz w folderach utworzonych przez Użytkownika. Można spokojnie przeglądnąć pocztę w biurze, a następnie ściągnąć ją na komputer w domu.

WebMail jako najnowocześniejsze tego typu narzędzie w Polsce oferuje wsparcie dla bezpiecznej korespondencji przy użyciu podpisów / szyfrowania PGP.
Dla każdego konta istnieje również możliwość zdefiniowania własnej blacklisty, czyli wpisania adresów e-mail z których bez względu na zawartość, wiadomości będą zawsze uznawane jako spam. Takie rozwiązanie w połączniu z zastosowaniem oprogramowania systemu antyspamowego oraz stosowanymi filtrami (opartymi na RBLach) eliminuje spam w 99% co pozwala naszym Klientom na spokojną i efektywną pracę.

Podstawowe funkcje w zakresie konfiguracji konta pocztowego:
 • zmiana hasła dla konta
 • ustawienie i modyfikacja powiadomienia na komórkę
 • ustawienie i modyfikacja przekierowania poczty na inne konta
 • inne
Aby zalogować się do programu administracyjnego należy podać przyznane: nzawa użytkownika i hasło.
Adres narzędzi: http://webmail.anet.pl