usługi webhostingowe • domeny internetowe rejestracja • tanie serwery • CMS - strony WWW • e-marketing • e-commerce
Email Drukuj

FAQ - inne usługi

Opis usług
Własna domena:

Unikalny adres internetowy pod którym Twoja strona internetowa będzie dostępna w sieci np. twojafirma.pl. Jeżeli nie posiadasz jeszcze własnej domeny możesz ją zarejestrować na stronie www.anet.pl. W każdym przypadku można również skorzystać z subdomen oferowanych przez Anet.pl (www.twojafirma.anet.pl). Anet.pl nie pobiera opłat za samo utrzymywanie lub dodawanie domen - opłata za rejestrację domen ponoszona jest na rzecz rejestratora.

Subdomeny:

Unikalny adres internetowy tworzony we własnej domenie (www.nazwa.twojafirma.pl). Adres taki może służyć jako pełny adres internetowy firmy, można w nim zakładać konta pocztowe np. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. itp.
Użytkownik może skierować subdomenę na:
- to samo konto ftp czyli podawać kilka adresów do tej samej treści
- na inne konto ftp i w ten sposób stworzyć kilka niezależnych serwisów (dostęp do umieszczanych stron może mieć inna osoba posiadając własny login oraz hasło)
- na katalog danego konta ftp podając krótszy i łatwiejszy do zapamiętania adres do pewnej części większego serwisu.

Aby można było zakładać dodatkowe subdomeny na serwerach Anet.pl należy poprawnie skonfigurować domenę i subdomeny w DNS, dlatego zalecamy zmianę delegacji domeny na serwery DNS Anet.pl.

Utrzymanie serwerów DNS:

Rejestrując domenę konieczne jest podanie adresów DNS - odpowiedzialnych za skierowanie domeny na właściwy serwer zapewniających działanie strony oraz poczty internetowej w danej domenie.

Bazy danych (MySQL lub PostgreSQL):

W ramach wszystkich naszych serwerów oferujemy Państwu możliwość wykorzystania aplikacji bazy danych MySQL lub PostgreSQL. Aplikacje te umożliwiają stworzenie dynamicznej witryny, przez co bezpośrednio wpływają na atrakcyjność serwisu.

Powierzchnia dysku:

Powierzchnia dysku przeznaczona dla serwera lub platformy na której możesz utrzymywać przygotowane strony (pliki html, php, grafikę) oraz na przechowywanie otrzymanej lub wysyłanej poczty. W ramach serwerów i platform wirtualnych jest to wydzielony obszar na dysku - powierzchnię można w każdej chwili zwiększyć dokupując dodatkową - na serwerach jest zawsze znaczny zapas dodatkowej powierzchni, aby w żadnym przypadku nie doszło do utraty danych z powodu jej braku. Z tego też powodu w przypadku platform wirtualnych powierzchnia nie jest ograniczona fizycznie - o przekroczeniu jest informowany administrator, który prześle stosowną informacje. Informacja na temat zajętości platformy dostępna jest również w programie administracyjnym i mogą ją Państwo na bieżąco kontrolować.

Transfer:

Transfer - ilość danych przesyłana do i z serwera. 1 GB transferu to średnio 3-5 tys. wizyt miesięcznie. Do transferu wliczany jest ruch ze wszystkich usług: www, poczta, ftp itp. Nie wlicza się natomiast ruchu generowanego pomiędzy bazą danych, a stroną.
Konta pocztowe:

Konto pocztowe (e-mail) to jeden z najszybszych i najtańszych sposobów komunikacji. Wszystkie serwery oraz platformy wirtualne umożliwiają założenie nieograniczonej ilości kont e-mail (ze względów bezpieczeństwa wskazane nie więcej niż 5 tysięcy kont) w każdej domenie. Konta mogą mieć postać np. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. itp. W przypadku platform wirtualnych nazwę konto można stosować dla każdej zainstalowanej domeny np. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. itd.

Serwery poczty (SMTP, POP3, IMAP):

Korzystanie z poczty e-mail wymaga ustawienia serwerów poczty np. pop3, smtp - są to adresy, które wskazują programowi pocztowemu (np. Outlook Express, The Bat) gdzie znajduje się serwer, który jest odpowiedzialny za przyjmowanie i wysyłanie wiadomości pocztowych dla danego konta e-mail. Ustawień serwerów dokonuje się przy konfiguracji kont w danym programie np. Outlook Express, The Bat itp. Dla wszystkich kont instalowanych na naszych serwerach adresy pop3, smtp, imap są adresami domeny z odpowiednim przedrostkiem np. dla konta Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. będzie to adres twojadomana.pl (czyli pop3.twojadomena.pl, smtp.twojadomena.pl). Taki adres należy wpisać w pola pop3 i smtp w momencie konfigurowania konta w programie pocztowym.

Konto Default (catch-all) w domenie i każdej subdomenie:

Funkcja catch-all umożliwia ustawienie jednego, głównego konta poczty elektronicznej, które zbiera wszystkie listy email wysyłane na dowolne nieistniejące w systemie konto w danej domenie lub subdomenie. Funkcja ta zapewnia możliwość odebrania wiadomości w przypadku wpisania przez nadawcę błędnego adresu (np. zamiast Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). W takiej sytuacji pracownik odbierający tą pocztę może ją następnie przesłać do właściwej osoby. Wadą rozwiązania jest fakt, że konto postmaster może przyjmować dużą ilość niechcianej poczty (spamu), wiele osób wysyłających takie wiadomości przesyła pocztę właśnie na nieistniejące konta testując czy wiadomość zostanie odbita do nadawcy czy pozostanie na serwerze (nie będzie zwrotu: Mail Delivery Subsystem).

System antywirusowy:

Na wszystkich kontach e-mail obsługiwanych na serwerach zainstalowane jest komercyjne oprogramowanie skanera antywirusowego. Działanie programu polega na wykrywaniu wirusów i automatycznym usuwaniu wiadomości, która go zawierała. Baza wirusów skanera uaktualniana jest nawet kilka razy w ciągu dnia w związku z czym daje on 99% skuteczności. Skaner jest automatycznie włączany dla każdego konta w związku z czym nie jest konieczne zaznaczanie dodatkowych pozycji w programach administracyjnych.

Inteligentny system antyspamowy (+ whitelista, blacklista, graylista, RBL i SPF osobno dla każdego konta pocztowego):

Na wszystkich serwerach oraz platformach wirtualnych zainstalowane jest standardowo oprogramowanie systemu antyspamowego. System ten na podstawie przekazanych mu danych weryfikuje czy dana wiadomość jest spamem czy też nie. Włączenie poszczególnych funkcji systemu antyspamowego jest opcjonalne dla każdego konta pocztowego.

Aktualnie Anet.pl stosuje następujące zabezpieczenia antyspamowe:

RBL: Funkcja blokowania adresów IP, z których został rozesłany SPAM. Lista adresów jest pobierana na bieżąco od organizacji niezależnych. Włączenie opcji znacznie ogranicza liczbę SPAMu, może jednak powodować niedochodzenie wiadomości, jeśli adres serwera nadawcy zostanie umieszczony na liście RBL.

SPF: Mechanizm sprawdzania przez serwer pocztowy, czy wiadomość została wysłana z serwera, który jest poprawny dla danego adresu e-mail. Włączenie opcji ogranicza liczbę SPAMu i może chronić przed nowymi wirusami. Problemy występują rzadko i tylko w przypadku złej konfiguracji serwera nadawcy wiadomości.

Greylist: Po włączeniu tej funkcji, serwer przyjmuje wiadomości dopiero przy drugiej próbie dostarczenia. Ponieważ wirusy i SPAMerzy niemal nigdy nie ponawiają próby wysyłki, funkcja ta chroni przed SPAMem prawie w 100%.

Aktywacja powoduje niewielkie wydłużenie czasu dochodzenia poczty. Jeżeli serwer nadawcy nie ponowi próby dostarczenia wiadomości, poczta nie dotrze - zdarza się to jednak bardzo rzadko - administrator może dodać adres takiego serwera do białej listy wykluczeń.

SpamAssassin: Analizuje nagłówki i treść wiadomości i ocenia ją pod kątem cech charakterystycznych dla spamu. Sprawdza również czy adres nadawcy oraz serwera pocztowego występuje w bazach antyspamowych oraz czy list jest zgodny ze standardami przesyłania poczty internetowej. Program uczy się również rozpoznawać spam na podstawie wcześniej analizowanych listów. Na podstawie ilości przyznanych punktów wiadomość może zostać oznaczona przedrostkiem [SPAM] w temacie lub przeniesiona do folderu SPAM na serwerze.

Skaner posiada również dodatkowe możliwości konfiguracji:

1) ustawienie whitelist i blacklist

- whitelist - lista adresów serwerów (np. jakasfirma.pl) oraz lista adresów kont e-mail (np. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) z których bez względu na zawartość, wiadomości będą zawsze doręczane* na konto w naszym systemie

*UWAGA: mechanizmy SPF i Graylisty działają wcześniej, na etapie nawiązywania połączenia pocztowego. W związku z tym, dodanie adresu do whitelisty nie spowoduje, że wiadomości odrzucane przez SPF/Graylist zaczną docierać. Aby mieć pewność, że maile ze źle skonfigurowanych serwerów pocztowych dotrą, należy wysłać do BOK zlecenie dodania danego serwera do listy wykluczeń (w przypadku Graylisty) lub wyłączyć mechanizmy SPF/Graylisty.

- blacklist - lista adresów serwerów oraz lista adresów e-mail z których bez względu na zawartość, wiadomości będą zawsze uznawane jako spam i nie doręczane

2) ustawienie czułości skanera antyspamowego
- bardzo mała
- mała
- normalna
- duża

3) ustawienie reguł systemu:

- oznakowanie mail'a - wiadomość zostanie dostarczona z przedrostkiem w temacie : [SPAM] na podstawie którego można sortować wiadomości w programie pocztowym

- przeniesienie mail'a - wiadomość zostanie automatycznie przeniesiona do folderu SPAM na koncie (dostęp przez WWW - WebMail), z którego zostanie automatycznie usunięta po 30 dniach (zalecane sprawdzanie wiadomości w folderze SPAM przez WWW przynajmniej raz w miesiącu).

Istnieje również możliwości skonfigurowanie globalnie whitelist oraz blacklist dla wszystkich kont e-mail na danej platformie - konfiguracja w głównym programie administracyjnym.

Aby zastosować zabezpieczenia RBL, SPF lub Greylist dla:

- całej platformy e-biznes - należy dokonać odpowiednich ustawień w programie Webas w zakładce Poczta/Filtr Spamu/Zaawansowane

- całej domeny - należy dokonać odpowiednich ustawień w programie Webmail logując się jako postmaster w zakładce Ustawienia/Anty-Spam

- pojedynczego konta pocztowego - należy dokonać odpowiednich ustawień w programie Webmail w zakładce Konto/Anty-Spam

W przypadku ustawienia zabezpieczeń dla całej platformy lub domeny, będą one widoczne dla użytkownika konta pocztowego jako domyślne (ustawione standardowo), może on je jednak w każdej chwili zmienić, dostosowując działanie mechanizmów do swoich potrzeb.


Autoryzacja SMTP - antyoszust:

Autoryzacja SMTP gwarantuje, że pocztę z serwera SMTP będą mogli wysyłać użytkownicy mający konto na serwerze i znający hasło. Standardowo konto e-mail zabezpieczone jest wyłącznie przed odbieraniem poczty z niego przez innych użytkowników - wymagana znajomość hasła. Działanie funkcji autoryzacji polega na konieczności wpisania hasła również przy wysyłaniu wiadomości. Autoryzacja poczty jest standardowo włączona na każdym koncie e-mail czyli nie istnieje możliwość wysłania wiadomości z danego konta bez znajomości hasła do niego. Aby móc wysyłać wiadomości należy odpowiednio skonfigurować program pocztowy.

Powiadomienia o poczcie na telefon komórkowy.

Konfiguracja usługi odbywa się osobno dla każdego konta pocztowego. W panelu administracyjnym należy ustawić odpowiednie parametry: numer telefonu, hasło. Działanie usługi polega na przesłaniu powiadomienia na telefon komórkowy o otrzymanej nowej wiadomości e-mail. Istnieje możliwość wpisania kilku numerów telefonów oraz ograniczeniu długości przesyłanego komunikatu:
- 1 sms: tylko tytuł wiadomości
- 1 sms: tytuł i treść wiadomości
- 2 smsy: tytuł i treść wiadomości
- 3 smsy: tytuł i treść wiadomości
Można również skonfigurować czy powiadomienie o nowej wiadomości ma zostać dostarczone na:
- bramkę operatora (wysłanie bezpośrednio na telefon komórkowy)
- adres e-mail u operatora (wysłania na e-mail u operatora z którego przyjdzie powiadomienie).


Aliasy pocztowe:

Dzięki aliasowi pocztowemu możesz posiadać jednocześnie kilka adresów wskazujących fizycznie na jedno konto. Np. Do konta Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. możesz dodać alias Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Wiadomości wysyłane zarówno na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. trafią do tej samej skrzynki ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) z której możesz je odebrać. Aliasy mogą mieć również inne zastosowanie. Alias np. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. może kierować wszystkie wiadomości na konto Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , a w przypadku gdy Pani Beata będzie nieobecne można zmienić ustawienie na konto, pracownika który w czasie nieobecności Pani Beaty będzie odpowiadał na wiadomości z adresu Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Autorespondery:

Autoresponder to automatyczna odpowiedź na wiadomość. W momencie wysłania przez jakiegoś użytkownika wiadomości na konto na którym jest włączony autoresponder, otrzyma on automatycznie odpowiedź wpisaną w treści autoresponder'a np. "Dziękujemy za przesłaną wiadomość, odpowiemy do 24 godzin". Może on mieć również inne przeznaczenia w zależności od wpisanej treści:
- tzw. opcja "wakacje" - wpisujemy np. treść "Dziękuję serdecznie za przesłaną wiadomość. Niestety do dnia(data) jestem na urlopie. Odpowiem na Państwa pytanie zaraz po powrocie".
- automatyczne przesłanie oferty - w treści autoresponder'a można umieścić szczegółową ofertę firmy, a użytkownik, który wyśle wiadomość na adres z włączonym autoresponderem automatycznie ją otrzyma.

Konfiguracja autorespondera przewiduje również dwie inne możliwości modyfikacji:
- zachowanie wiadomości przychodzącej na koncie - standardowe ustawienie wykorzystywane przy odbiorze wiadomości z automatyczną odpowiedzią
- usuwanie wiadomości przychodzących z kont - wykorzystanie wyłącznie w przypadku korzystania z autorespondera na zasadzie przesłania na stałe wpisanej w treść oferty (użytkownik otrzyma ofertę po przesłaniu np. pustego mail'a, a ten aby nie zajmować niepotrzebnie powierzchni serwera jest automatycznie usuwany).

Forward - przekazywanie poczty na inne konta.

Forward to funkcja pozwalająca na automatyczne przesłanie każdej otrzymanej na dane konto wiadomości na inne, podane konto pocztowe. Najczęściej wykorzystywana jest gdy korzystamy z poczty zarówno w domu jak i w pracy, a odbieramy ją przez zewnętrzne programy pocztowe (np. Outlook Express, The Bat itp.). Przy wykorzystaniu opcji forward wiadomość zostanie przesłana automatycznie na drugie konto z którego odbieramy pocztę w domu, dzięki czemu zawsze będziemy mieli pełny dostęp do wszystkich potrzebnych informacji. Funkcja Forward dostępna jest dla każdego konta e-mail i możemy ją konfigurować w panelu administracyjnym dla kont pocztowych.

Podczas konfiguracji reguł przesyłania poczty należy zwrócić uwagę na 2 opcje:
Poczta ma pozostawać na koncie - jeśli ta opcja jest zaznaczona to wszystkie wiadomości przesłane na adres email na który nadawca wysłał pocztę pozostają na tym koncie, a dodatkowo są przesyłane na drugie, zdefiniowane konto (wiadomość jest kopiowana na inne konto). Jeśli natomiast zechcą Państwo odznaczyć tą opcję będzie to oznaczać, że wiadomości zostaną przekazane (przeniesione) na inne, zdefiniowane skrzynki pocztowe, a następnie skasowane z konta na które zostały wysłane przez nadawcę.

Poczta ma być przesłana na konta - można w tym polu zdefiniować, aż 3 skrzynki pocztowe na które ma być przekazywana wiadomość. Należy pamiętać, że w polu tym wpisujemy tylko te adresy, na które poczta będzie przesyłana, a nie adres skrzynki dla której ustawiamy przekazywanie wiadomości. Jeśli np. dla konta Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ustawimy przekazywanie na to samo konto Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. to wiadomości dostarczane na tą skrzynkę będą "odbijane" przez serwer pocztowy z informacją, że wiadomość uległa "zapętleniu"
( serwer pocztowy wygeneruje następujący komunikat: This message is looping: it already has my Delivered-To line. (#5.4.6) )

Przy konfigurowaniu przekierowywania wiadomości proszę również zwrócić uwagę aby nie doszło do następującej sytuacji:
Nadawca wysyła pocztę na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - na tej skrzynce ustawione jest przekazywanie na skrzynkę Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , również w konfiguracji konta Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. jest ustawiona reguła przekazywania poczty na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Jeśli dojdzie do takiej sytuacji wówczas wiadomości wysyłane zarówno na konto kadry jak i Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. będą zwracane do nadawców z informacją o "zapętleniu"
( serwer pocztowy wygeneruje następujący komunikat: This message is looping: it already has my Delivered-To line. (#5.4.6) )

Listy pocztowe:

W ramach każdej z domen możliwe jest uaktywnienie list pocztowych (automatu do rozsyłania e-maili jednocześnie na wiele kont). Tworząc np. listę Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i wpisując na nią adresy e-mail wszystkich Klientów, wiadomość wysłana na adres listy zostanie rozesłana na wszystkie przypisane do niej adresy. W znacznym stopniu ułatwi to szybkość kontaktów z większą liczbą użytkownik - nie ma konieczności wpisywania wszystkich adresów w nagłówku "Do:". Lista może zostać skonfigurowana na trzy sposoby:
- lista otwarta - będzie można na jej adres pisać z dowolnego adresu e-mail, a wiadomość zostanie dostarczona na wszystkie adresy podpięte do listy
- lista zamknięta - wiadomość na adres listy będą mogły wysłać tylko osoby których adresy są podpięte do listy, również wszystkie osoby podpięte do listy otrzymają wiadomość
- lista moderowana - na adres listy może pisać wyłącznie osoba której adres e-mail podany jest jako adres moderatora, wiadomość zostanie doręczona na wszystkie adresy podpięte do listy (najczęściej stosowany rodzaj listy, wiadomość przesłana do Klientów zostanie do nich dostarczona, jednak ich wiadomość wysłana na adres listy nie zostanie przesłana do pozostałych Klientów)

W ramach listy można dodatkowo skonfigurować dwie funkcje:
- automatyczna subskrypcja - przy zastosowaniu odpowiedniej treści wiadomości lub też używając odpowiedniego skryptu, adres e-mail osób piszących na adres listy zostanie do niej automatycznie dodany
- odpowiedź nadawcy - e-mail zostanie wysłany na adres nadawcy listu, a nie adres listy jak to jest normalnie. Oczywiście jeżeli lista jest moderowana, to jest to adres moderatora.

Limit adresów e-mail na liście wynosi 1000.
Konta FTP:

FTP to usługa dzięki której możliwe jest umieszczenie plików na zdalnym komputerze (serwerze), np. strony internetowej. Użytkownik otrzymuje dostęp do konta poprzez login (unikalną nazwę użytkownika) i hasło. W ramach platform wirtualnych można założyć nieograniczoną ilość kont FTP, które można udostępniać użytkownikom. Platformy hostingowe typu Biuro oraz Lider nie posiadają możliwości zakładania dodatkowych kont FTP - usługi te charakteryzuje limit tylko jednego konta FTP.

Anonimowy FTP:

Anonimowy (ang. Anonymous) serwer FTP to serwer FTP z którego dane mogą być pobierane bez znajomości hasła ponieważ hasłem jest w tym przypadku dowolny adres email Umożliwia on publikację plików (np. cennik, oferta) dostępnych dla wszystkich użytkowników internetu. Dokumenty w tym wypadku będę dostępne pod adresem ftp.twojadomena.pl
CGI:

CGI (ang. Common Gateway Interface) to jeden ze standardów pozwalających na integrację zewnętrznych aplikacji z serwerem WWW. Domyślnie strony WWW są statycznymi dokumentami. Połączenie ich z CGI pozwala na przekazywanie dynamicznych treści do przeglądarki, ponieważ aplikacja\e CGI są wykonywane w czasie rzeczywistym. Standard CGI pozwala na stosowanie wielu różnych języków programowania wspierających ten standard (C/C++, Perl, Python, Ruby itp).

PHP:

PHP to skryptowy język programowania ogólnego zastosowania, szeroko używany do tworzenia i dynamizowania treści stron WWW ze względu na łatwość z jaka można go zintegrować z kodem HTML. Polecenia języka PHP są interpretowane po stronie serwera, a do przeglądarki wysyłany jest ich wynik.

Perl:

Perl to skryptowy język programowania służący przede wszystkim do pracy z systemami operacyjnymi, jednak jego możliwości pracy z tekstem i wyrażeniami regularnymi sprawiają, że jest również doskonałym językiem przeznaczonym do pracy z CGI.

Python:

Python to interpretowany język programowania służący do wykonywania zadań systemowych. Jego zaletą jest możliwość stosowania wielu stylów programowania.

WAP:

WAP (ang. Wireless Application Protocol) to protokół pozwalający na korzystanie z zasobów internetu przez urządzenia przenośne np. telefon komórkowy. Dzięki niemu możliwe jest wyświetlanie odpowiednio przygotowanych stron WWW na wyświetlaczu telefonu.

SSI:

SSI (ang. Serwer Side Include) to technologia, dająca możliwość automatycznego generowania stron WWW. Dzięki SSI mamy możliwość wykonywanie programów umieszczonych na serwerze, łączyć strony składające się z wielu plików, uatrakcyjnić wygląd strony przez wprowadzenie dodatkowych elementów np. wyświetlane czasu czy daty. Technologia ta jest podobna do technologii CGI.

Kompilatory: C, C++

C i C++ to języki programowania wysokiego poziomu umożliwiające tworzenie szerokiej gamy aplikacji, od aplikacji CGI do potężnych systemów operacyjnych. Różnice pomiędzy nimi to takie, że język C++ wspiera w pełni programowanie obiektowe, natomiast C jest przeznaczone do programowania strukturalnego (składniki obiektowe są w nim szczątkowe).

CRON:

CRON to zainstalowany na serwerze program umożliwiający cykliczne wykonywanie poszczególnych usług np. uruchomienie innych programów o konkretnej godzinie każdego dnia.

Własne strony błędów:

Funkcja ta umożliwia podmianę stron błędów (np. [404] File Not Found : Plik nie istnieje ) na własne z zastosowaniem własnej grafiki czy też treści. Dostęp do stron błędów dla całej platformy odbywa się przez kont admin.
Konta pocztowe
Przy instalacji serwera automatycznie zakładane jest konto e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Aby założyć na serwerze dodatkowe konto np. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. należy:
a) w przeglądarce połączyć się z programem WebMail: http://webmail.anet.pl (hasło podane przy zakładaniu domeny - można zmienić w programie)
b) dodać nowe konto w programie
Po tej czynności konto istnieje już fizycznie i można z niego odbierać pocztę np. przez WWW lub Outlook Express.
Zmiany
Jeśli zdecydują się Państwo na zakup serwera wirtualnego w Anet.pl pierwszym krokiem jest złożenie zamówienie na stronie www.anet.pl (formularz zamówienia). Jeśli formularz będzie zawierał wszystkie dane, na konto e-mail podane w zamówieniu zostaną Państwu przesłane dane techniczne oraz te dotyczące płatności za serwer (wraz z fakturą proforma). Na podstawie faktury proforma należy dokonać opłaty za serwer. Po otrzymaniu danych technicznych można już przystąpić do konfiguracji wszystkich usług, a po niej zmienić delegację domeny lub zarejestrować nową (oczywiście domenę można zarejestrować również wcześniej).
Przy zamówieniu dowolnego serwera w każdej chwili istnieje możliwość przejścia na wyższą opcję. Aby zmienić opcję serwera należy przesłać odpowiednia informację e-mail'em na adres biuro@anet.pl .Opłaty przy zmianie opcji serwera naliczane są jako różnica wg reguły:
opłata ze wyższą opcję serwera pomniejszona o wniesioną opłatę za niższą opcję serwera (po uwzględnieniu okresu korzystania z serwera).
Aby zwiększyć powierzchnię serwera należy wysłać na adres biuro@anet.pl informacje ze szczegółami dokupienie powierzchni:
a) główna domena serwera
b) ilość dodatkowej powierzchni
c) na jaki okres.
Inne
Po przekroczeniu powierzchni serwera administrator Anet.pl otrzymuje informacje o aktualnej zajętości i przesyła ją do Państwa. Państwo decydują czy to przekroczenie jest konieczne i czy decydują się na zakup dodatkowej powierzchni. Jeśli nie, należy usunąć zbędne pliki z serwera tak aby zmieścić się w przyznanej objętości. Taka procedura dotyczy zarówno poczty jak również kont FTP.
W tym przypadku również administrator otrzymuje odpowiednią informację i przesyła ją do Państwa. Za przekroczenie transferu dla serwera naliczana jest dodatkowa opłata.
Statystyki dla serwera znajdują się pod adresem stat.danadomena.pl (danadomena to dowolna domena lub subdomena założona na Państwa serwerze). Po wpisaniu powyższego adresu ukazują się ogólne statystyki serwera dla ostatnich 12-stu miesięcy. Aby przejrzeć szczegółowe statystyki dla danego miesiąca z wyszczególnieniem na kolejne dni, godziny, hosty itp. należy kliknąć w link z nazwą danego miesiąca.
Serwer wirtualny to serwer stworzony na dysku serwera fizycznego posiadający większość jego zalet. Jego podstawową cechą jest dużo niższy koszt utrzymania niż serwera fizycznego, przy zachowaniu podobnych parametrów.