usługi webhostingowe • domeny internetowe rejestracja • tanie serwery • CMS - strony WWW • e-marketing • e-commerce

Słownik - terminy trudne i oczywiste

Szukaj definicji (dozwolone są wyrażenia regularne)
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenie Sounds like
| | . | A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | O | P | S | T | U | W

I

Termin Definicja
Internauta (użytkownik Internetu):

Termin stosowany przez firmy badające opinię publiczną dla zdefiniowania popularności medium Internetu w społeczeństwie. Za internautę uznawana jest powszechnie osoba, która co najmniej raz w ostatnim miesiącu poprzedzającym dane badanie korzystała z Internetu.

Internet:

Globalna sieć komputerowa zapoczątkowana w latach 60 XX w. łącząca ze sobą miliony komputerów na całym świecie. Publiczny dostęp do Internetu został umożliwiony dopiero w 1991 roku. W ramach Internetu można wyodrębnić cztery podstawowe funkcje: funkcja komunikacyjna funkcja informacyjna funkcja rozrywkowa funkcja platformy handlowej.

Intranet:

Wewnętrzna, wydzielona sieć firmy/przedsiębiorstwa oparta na rozwiązaniach stosowanych w Internecie

ISP (Internet Service Provider)

Skrót określający Dostawcę usług internetowych.

Glossary 2.64 is technology by Guru PHP