usługi webhostingowe • domeny internetowe rejestracja • tanie serwery • CMS - strony WWW • e-marketing • e-commerce

Słownik - terminy trudne i oczywiste

Szukaj definicji (dozwolone są wyrażenia regularne)
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenie Sounds like
| | . | A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | O | P | S | T | U | W

P

Termin Definicja
Perl:

Perl to skryptowy język programowania służący przede wszystkim do pracy z systemami operacyjnymi, jednak jego możliwości pracy z tekstem i wyrażeniami regularnymi sprawiają, że jest również doskonałym językiem przeznaczonym do pracy z CGI.

Pełne logi serwera:

Jeden z elementów polityki bezpieczeństwa Anet.pl Dla zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz możliwości późniejszego sprawdzenia wszystkie działania wykonywane na serwerach naszych Klientów są zapisywane do plików logów. Plik logów dostępny jest z programu administracyjnego dzięki czemu w każdej chwili mogą Państwa sprawdzić z jakich adresów IP odwiedzano Państwa serwis, sprawdzano pocztę itp.

PHP:

PHP to skryptowy język programowania ogólnego zastosowania, szeroko używany do tworzenia i dynamizowania treści stron WWW ze względu na łatwość z jaką można go zintegrować z kodem HTML. Polecenia języka PHP są interpretowane po stronie serwera, a do przeglądarki wysyłany jest ich wynik.

Powierzchnia dysku:

Powierzchnia dysku przeznaczona dla serwera lub platformy to przestrzeń, na której możesz utrzymywać przygotowane strony (pliki html, php, grafikę) oraz na przechowywanie otrzymanej lub wysyłanej poczty.

połączenie SSL (Secure Socket Layer):

Połączenie umożliwiające bezpieczną wymianę informacji z witryną internetową lub serwerem poczty, bez obawy, że przesyłane dane zostaną przechwycone przez osoby trzecie.

Python:

Python to interpretowany język programowania służący do wykonywania zadań systemowych. Jego zaletą jest możliwość stosowania wielu stylów programowania.

Glossary 2.64 is technology by Guru PHP