usługi webhostingowe • domeny internetowe rejestracja • tanie serwery • CMS - strony WWW • e-marketing • e-commerce

Słownik - terminy trudne i oczywiste

Szukaj definicji (dozwolone są wyrażenia regularne)
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenie Sounds like
| | . | A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | O | P | S | T | U | W

L

Termin Definicja
LAN:

Z angielskiego Local Area Network - sieć lokalna - grupa zlokalizowanych w sąsiedztwie komputerów, dołączonych do tych samych przełączników połączonych ze sobą bez udziału routerów. Wszystkie zasoby sieci lokalnej są dostępne z pełną szybkością danej sieci. html (skrót od ang. HyperText Markup Language)- to język (kod), w którym napisana jest większość stron internetowych (WWW).

Link:

Odnośnik umożliwiający przejście internauty w inne miejsce w sieci, bądź w inną lokalizację serwisu internetowego.

Listy pocztowe:

Lista pocztowa to inaczej automat do rozsyłania e-maili jednocześnie na wiele kont. Tworząc np. listę klienci@twojafirma.pl i wpisując na nią adresy e-mail wszystkich Klientów, wiadomość wysłana na adres listy zostanie rozesłana na wszystkie przypisane do niej adresy. W znacznym stopniu ułatwi to szybkość kontaktów z większą liczbą użytkownik - nie ma konieczności wpisywania wszystkich adresów w nagłówku "Do:".

Logowanie:

Procedura identyfikacji użytkownika polegająca najczęściej na sprawdzeniu loginu oraz hasła. Po podaniu w/w.informacji użytkownik uzyskuje dostęp do dalszych części serwisu.

Glossary 2.64 is technology by Guru PHP