usługi webhostingowe • domeny internetowe rejestracja • tanie serwery • CMS - strony WWW • e-marketing • e-commerce

Słownik - terminy trudne i oczywiste

Szukaj definicji (dozwolone są wyrażenia regularne)
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenie Sounds like
| | . | A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | O | P | S | T | U | W
Strona:  « Poprzedni 1 2 3 4 5 6... Następny »

Termin Definicja
Download:

Sprowadzanie; ściąganie; pobieranie - pobieranie plików z Internetu i kopiowanie ich na dysk w lokalnym komputerze.

E-biznes:

Działalność gospodarcza prowadzona w Internecie, polegająca na bezpośredniej wymianie informacji między producentami, dystrybutorami, pośrednikami oraz odbiorcami produktów i usług rynkowych.

E-commerce (handel elektroniczny):

Jest to sprzedaż dóbr i usług poprzez Internet wspomagana często przez inne środki komunikacji jak fax, czy telefon. W zakresie handlu elektronicznego można wyodrębnić: BtoB (B2B) - wymiana dóbr i usług między partnerami prowadzącymi działalność gospodarczą BtoC (B2C) - sprzedaż detaliczna, tradycyjne stosunki handlowe na lini przedsiębiorstwo - konsument. CtoC (C2C) - kontakty handlowe między użytkownikami Internetu nie prowadzącymi działalności gospodarczej. CtoB (C2B) - sprzedaż dóbr i usług za pośrednictwem Internetu, gdzie ofertę sprzedającemu (przedsiębiorstwo) składają kupujący (konsumenci).

E-mail:

Poczta elektroniczna - wymiana informacji między użytkownikami komputerów przy użyciu Internetu oraz odpowiednich programów komputerowych.

Ekstranet:

Platforma usprawniająca przepływ informacji na linii klient-firma. Dzięki zastosowaniu sieci zewnętrznej (ekstranetowej) klienci posiadają nieograniczony dostęp do informacji przydzielonych wyłącznie dla nich. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala usprawnić przepływ informacji pomiędzy firmą, a klientem, skrócić czas realizacji zamówień i obniżyć koszty kontaktów z klientami.

Emulacja serwera fizycznego:

Usługa oferuje możliwości serwera fizycznego i tak jest widoczna dla użytkowników. Różnica polega na dzieleniu mocy obliczeniowej serwera na wiele platform wirtualnych.

Strona:  « Poprzedni 1 2 3 4 5 6... Następny »
Glossary 2.64 is technology by Guru PHP